+ 14040414
I never see the shadow of a wooden idol , a gilt Buddha , a Mexican idol not pass without her think that maybe the true God is the same. ( Charles Baudelaire ) من هرگز از کنار یک بت واره ی چوبی ، یک بودای زراندود ، یک بت مکزیکی نمی گذرم بدون این که با خود بیندیشم : شاید خدای واقعی همان است . (شارل بودلر)


سه‌شنبه 27 تیر 1391

عنوان آخرین یادداشتها